{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

【安記教室-輝哥教室-冬蟲夏草篇】

對小編黎講冬蟲草就成日見喇,但係仍然有好多疑問😓冬蟲?夏草?唔通冬天係蟲,夏天係草!?咁奇怪嘅野,點解會咁矜貴?適逢輝哥教室開班,係時候學野啦😉原來冬蟲草有眼!?原來冬蟲草係咁樣形成!?原來…